Welkom bij Sportomundo! We geven je kind een stevige basis aan kennis en vaardigheden, die het nodig heeft voor de toekomst. We herhalen en verankeren de leerstof via dynamisch leren. Dat doen we in een respectvolle omgeving waarin ieder kind zichzelf mag zijn. We betrekken jou, ouder, sterk bij onze werking.   

Dynamisch leren en sport

Door leren te koppelen aan bewegen, onthouden onze leerlingen de leerstof beter en langer. Het verhoogt ook hun leerplezier en prikkelt hun nieuwsgierigheid en leergierigheid. We houden korte breaks met beweging, wat de concentratie verhoogt. Onze ruime klaslokalen zijn daar ideaal voor. Net als onze 4 speelplaatsen, met speeltoestellen, een veldje voor balsporten en een groot grasveld. 

In de lagere school krijgt je kind een extra uur sport per week. De kinderen van de derde kleuterklas gaan zwemmen, net als de kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. Leerlingen kunnen ook sporten na school. Wil je kind leren basketten of cheerleaden? In het Wolfpack-project krijgt het vanaf het vierde leerjaar les van professionele trainers. Naast plezier levert dat heel wat sociale vaardigheden op: leren winnen en verliezen, constructieve feedback geven, regels respecteren ... 

Afbeelding
2 leerlingen in de schoolbib van stedelijke basisschool Sportomundo

Taal en zelfstandigheid 

Omdat taal belangrijk is in alle vakken, zetten we bewust in op lezen en uitbreiding van de woordenschat. Onze leesmethode, die al start vanaf de eerste kleuterklas, vertrekt vanuit leesplezier. De kleuters leren nieuwe woorden via boeken. In de lagere school komen daar andere leesdoelen bij, zoals vloeiend lezen. Elke klas heeft een leeshoek. We zijn fier op de resultaten die onze leerlingen halen op taaltoetsen over de scholen heen. 

Vanaf de kleuterklas leggen we nadruk op dingen zelf doen. Die zelfstandigheid trekken we door in de lagere school. De leerlingen leren plannen, onderzoeken welke leerbegeleiding ze nodig hebben, zichzelf inschatten, verantwoordelijkheid nemen. Ze groeien uit tot zesdejaars die weten wat ze willen en waar ze goed in zijn. Zo maken ze realistische keuzes als ze naar het middelbaar gaan en starten ze voorbereid aan hun verdere schoolloopbaan.

Afbeelding
Leerlingen spelen basket op stedelijke basisschool Sportomundo
“Ik vind het niet meer erg om fouten te maken, want daar leer ik uit.” 

Leerling

Afbeelding
Leerkracht en leerling aan het bord in stedelijke basisschool Sportomundo